Pitjit Tenaga Dalam

Indonesisch Energetisch werk maakt al duizenden jaren onderdeel uit van de sjamanistische levensfilosofie van de oerbewoners van het oude Indië. Door overlevering van (groot)ouder op (klein)kind is deze krachtige, holistische manier van kijken naar het leven en zijn de waardevolle lessen van onze voorouders bewaard gebleven.

Doordat er in het lichaam blokkades in de energie kunnen zijn ontstaan, kunnen er klachten zijn die door deze behandeling te verlichten of te verhelpen zijn. Ik tracht de blokkades op te sporen en zal hiermee aan het werk gaan. Zodat het zelf herstellend vermogen aan het werk gezet wordt. Deze techniek integreer ik in mijn behandelingen, dat wil zeggen dat ik het niet als een op zichzelf staande behandeling geef.